ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจำปา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
22
19
41
3
ป.1
13
14
27
1
ป.2
6
15
21
1
ป.3
18
7
25
1
ป.4
19
6
25
1
ป.5
19
9
28
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
90
59
149
6
ม.1
8
15
23
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
23
26
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
104
239
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...