ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจำปา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
7
14
21
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
20
8
28
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
87
57
144
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
8
16
24
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
21
27
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
105
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...