ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกกม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
1
8
9
1
รวม อบ.
10
20
30
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
31
31
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
51
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...