ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกกม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
16
17
33
3
ป.1
1
8
9
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
29
34
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
51
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...