ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
23
14
37
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
13
13
26
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
30
31
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
82
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...