ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
40
41
81
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
32
34
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
91
178
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...