ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
18
39
2
อบ.3
21
16
37
2
รวม อบ.
42
34
76
4
ป.1
16
16
32
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
9
17
26
1
รวมประถม
88
86
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
120
250
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...