ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระพังลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
75
53
128
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
85
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...