ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
17
22
39
2
รวม อบ.
34
41
75
4
ป.1
20
20
40
2
ป.2
22
20
42
2
ป.3
19
18
37
2
ป.4
22
23
45
2
ป.5
25
14
39
2
ป.6
18
27
45
2
รวมประถม
126
122
248
12
ม.1
18
11
29
1
ม.2
7
12
19
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
37
30
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
193
390
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...