ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
18
28
1
อบ.3
6
15
21
1
รวม อบ.
16
33
49
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
52
68
120
6
ม.1
11
14
25
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
26
34
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
135
229
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...