ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
6
0
6
1
รวมมัธยมต้น
12
12
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
67
129
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...