ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
24
20
44
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
55
54
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
74
153
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...