ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
16
10
26
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
52
53
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
70
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...