ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขากำแพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
30
19
49
3
ป.1
13
12
25
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
17
3
20
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
85
57
142
6
ม.1
17
30
47
1
ม.2
21
17
38
1
ม.3
24
14
38
1
รวมมัธยมต้น
62
61
123
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
137
314
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...