ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขากำแพง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
29
22
51
3
ป.1
14
11
25
1
ป.2
20
4
24
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
8
17
25
1
รวมประถม
85
64
149
6
ม.1
20
21
41
1
ม.2
27
17
44
1
ม.3
15
19
34
1
รวมมัธยมต้น
62
57
119
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
143
319
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...