ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
9
11
1
อบ.3
13
3
16
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
0
6
6
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
19
33
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
45
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...