ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
16
7
23
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
87
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...