ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระถิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
30
18
48
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
71
58
129
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
19
9
28
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
36
19
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
95
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...