ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
9
18
27
1
ป.5
7
17
24
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
75
82
157
6
ม.1
12
11
23
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
24
10
34
1
รวมมัธยมต้น
50
28
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
131
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...