ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองทราย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
15
20
35
1
รวม อบ.
24
28
52
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
11
19
30
1
ป.4
7
18
25
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
72
81
153
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
23
13
36
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
59
33
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
142
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...