ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
3
อบ.3
0
0
0
4
รวม อบ.
0
0
0
7
ป.1
0
0
0
6
ป.2
0
0
0
4
ป.3
0
0
0
5
ป.4
0
0
0
5
ป.5
0
0
0
4
ป.6
0
0
0
5
รวมประถม
0
0
0
29
ม.1
0
0
0
5
ม.2
0
0
0
4
ม.3
0
0
0
5
รวมมัธยมต้น
0
0
0
14
ม.4
0
0
0
3
ม.5
0
0
0
5
ม.6
0
0
0
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
11
รวมทั้งหมด
0
0
0
61
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...