ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
30
72
2
ม.2
35
34
69
2
ม.3
33
42
75
2
รวมมัธยมต้น
110
106
216
6
ม.4
9
19
28
1
ม.5
5
17
22
1
ม.6
7
19
26
1
ปวช.1
24
20
44
1
ปวช.2
17
13
30
1
ปวช.3
18
7
25
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
80
95
175
6
รวมทั้งหมด
190
201
391
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...