ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
22
43
2
ม.2
34
25
59
2
ม.3
21
21
42
2
รวมมัธยมต้น
76
68
144
6
ม.4
32
21
53
2
ม.5
13
17
30
2
ม.6
15
17
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
60
55
115
6
รวมทั้งหมด
136
123
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...