ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
31
53
2
ม.2
22
24
46
2
ม.3
34
27
61
2
รวมมัธยมต้น
78
82
160
6
ม.4
15
17
32
2
ม.5
30
20
50
2
ม.6
12
18
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
55
112
6
รวมทั้งหมด
135
137
272
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...