ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
25
63
2
ม.2
24
23
47
2
ม.3
36
25
61
2
รวมมัธยมต้น
98
73
171
6
ม.4
16
17
33
2
ม.5
15
18
33
2
ม.6
7
12
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
47
85
5
รวมทั้งหมด
136
120
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...