ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระกะเทียม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
13
23
1
อบ.2
18
10
28
1
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
46
43
89
4
ป.1
21
21
42
2
ป.2
11
12
23
1
ป.3
16
21
37
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
26
22
48
2
ป.6
16
20
36
1
รวมประถม
109
111
220
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
154
309
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...