ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเสือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
25
16
41
2
รวม อบ.
47
35
82
4
ป.1
37
24
61
2
ป.2
26
24
50
2
ป.3
25
18
43
2
ป.4
39
22
61
2
ป.5
26
21
47
2
ป.6
20
25
45
2
รวมประถม
173
134
307
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
220
169
389
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...