ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองเสือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
16
38
2
อบ.3
33
22
55
2
รวม อบ.
55
38
93
4
ป.1
25
25
50
2
ป.2
28
19
47
2
ป.3
37
21
58
2
ป.4
26
21
47
2
ป.5
18
25
43
2
ป.6
32
35
67
2
รวมประถม
166
146
312
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
184
405
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...