ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
21
25
46
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
8
0
8
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
48
34
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
59
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...