ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
3
15
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
31
16
47
3
ป.1
5
13
18
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
0
7
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
48
43
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
59
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...