ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
16
21
1
อบ.3
14
21
35
1
รวม อบ.
19
37
56
2
ป.1
20
24
44
2
ป.2
22
26
48
2
ป.3
23
24
47
2
ป.4
17
18
35
1
ป.5
27
10
37
1
ป.6
26
23
49
2
รวมประถม
135
125
260
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
162
316
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...