ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
22
37
1
อบ.3
19
20
39
2
รวม อบ.
34
42
76
3
ป.1
21
28
49
2
ป.2
21
27
48
2
ป.3
20
19
39
1
ป.4
29
10
39
1
ป.5
24
23
47
2
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
137
124
261
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
166
337
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...