ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
7
25
1
อบ.3
17
19
36
2
รวม อบ.
35
26
61
3
ป.1
22
19
41
2
ป.2
15
22
37
2
ป.3
24
13
37
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
26
13
39
1
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
122
98
220
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
124
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...