ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
19
11
30
2
รวม อบ.
32
19
51
3
ป.1
18
21
39
2
ป.2
20
16
36
1
ป.3
15
22
37
1
ป.4
23
9
32
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
110
93
203
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
112
254
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...