ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาก้อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
34
61
2
อบ.3
16
18
34
2
รวม อบ.
43
52
95
4
ป.1
24
22
46
2
ป.2
34
20
54
2
ป.3
17
17
34
1
ป.4
24
11
35
1
ป.5
21
14
35
1
ป.6
21
33
54
2
รวมประถม
141
117
258
9
ม.1
37
33
70
2
ม.2
26
26
52
2
ม.3
25
17
42
1
รวมมัธยมต้น
88
76
164
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
272
245
517
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...