ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาก้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
27
30
57
2
รวม อบ.
49
49
98
4
ป.1
13
16
29
1
ป.2
19
19
38
2
ป.3
28
18
46
2
ป.4
15
17
32
1
ป.5
18
7
25
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
113
88
201
8
ม.1
28
25
53
2
ม.2
24
19
43
2
ม.3
15
20
35
1
รวมมัธยมต้น
67
64
131
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
229
201
430
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...