ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
8
26
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
29
15
44
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
15
7
22
1
รวมประถม
70
48
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
63
162
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...