ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
17
8
25
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
15
5
20
1
รวมประถม
67
52
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
71
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...