ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
58
36
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
46
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...