ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
18
15
33
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
57
48
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
63
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...