ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
20
24
44
3
ป.1
15
9
24
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
55
53
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
77
152
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...