ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
10
2
12
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
40
20
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
30
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...