ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
9
1
10
1
รวมประถม
46
24
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
36
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...