ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
49
51
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
67
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...