ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสัมปทวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
7
3
10
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
11
2
13
1
ป.6
1
8
9
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
38
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...