ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศีรษะทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
24
19
43
1
รวม อบ.
35
32
67
2
ป.1
12
18
30
1
ป.2
14
19
33
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
26
14
40
1
ป.5
25
21
46
1
ป.6
19
7
26
1
รวมประถม
112
93
205
6
ม.1
21
12
33
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
18
10
28
1
รวมมัธยมต้น
54
34
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
201
159
360
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...