ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศีรษะทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
21
41
1
อบ.3
12
18
30
1
รวม อบ.
32
39
71
2
ป.1
14
17
31
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
23
16
39
1
ป.4
26
18
44
1
ป.5
16
8
24
1
ป.6
20
9
29
1
รวมประถม
112
82
194
6
ม.1
15
15
30
1
ม.2
18
8
26
1
ม.3
20
10
30
1
รวมมัธยมต้น
53
33
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
154
351
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...