ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตุ๊กตา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
24
46
2
อบ.3
13
26
39
2
รวม อบ.
35
50
85
4
ป.1
13
25
38
1
ป.2
20
18
38
1
ป.3
34
19
53
2
ป.4
16
23
39
1
ป.5
28
11
39
1
ป.6
21
18
39
1
รวมประถม
132
114
246
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
164
331
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...