ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประชานาถ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
17
17
34
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
69
68
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
86
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...