ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประชานาถ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
14
29
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
24
29
53
2
ป.1
14
3
17
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
73
73
146
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
102
199
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...