ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
17
41
2
อบ.3
20
18
38
1
รวม อบ.
44
35
79
3
ป.1
24
25
49
1
ป.2
25
29
54
2
ป.3
26
21
47
1
ป.4
28
19
47
1
ป.5
20
32
52
2
ป.6
22
17
39
1
รวมประถม
145
143
288
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
178
367
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...