ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
22
41
2
อบ.3
22
29
51
2
รวม อบ.
41
51
92
4
ป.1
26
24
50
2
ป.2
27
18
45
2
ป.3
20
34
54
2
ป.4
22
19
41
2
ป.5
24
25
49
2
ป.6
20
33
53
2
รวมประถม
139
153
292
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
204
384
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...