ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
1
อบ.3
19
24
43
2
รวม อบ.
39
40
79
3
ป.1
24
30
54
2
ป.2
25
22
47
1
ป.3
27
22
49
1
ป.4
21
33
54
2
ป.5
23
17
40
1
ป.6
25
25
50
2
รวมประถม
145
149
294
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
189
373
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...