ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองทางหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
68
58
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
76
165
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...