ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
54
54
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
67
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...