ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
50
51
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
73
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...