ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
28
17
45
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
24
20
44
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
92
73
165
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
7
13
20
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
35
28
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
118
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...