ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
26
21
47
1
รวมประถม
85
72
157
6
ม.1
23
17
40
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
44
36
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
122
271
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...