ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยตะโก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
27
16
43
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
49
44
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
60
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...