ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
22
9
31
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
17
14
31
1
ป.5
18
15
33
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
97
76
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
95
218
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...