ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกรด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
37
30
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
43
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...