ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
17
11
28
1
รวม อบ.
34
31
65
3
ป.1
19
12
31
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
9
19
28
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
17
19
36
1
รวมประถม
93
86
179
6
ม.1
21
10
31
1
ม.2
18
9
27
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
50
32
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
149
326
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...