ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศิลามูล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
33
26
59
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
21
14
35
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
88
70
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
96
217
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...