ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
7
14
21
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
44
30
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
44
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...