ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
11
13
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
9
14
23
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
47
42
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
56
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...