ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางภาษี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
1
8
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
40
28
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
35
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...