ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
28
32
60
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
65
52
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
84
177
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...