ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
11
3
14
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
67
42
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
55
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...