ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบัวปากท่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
27
27
54
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
7
13
20
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
13
18
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
41
55
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
82
150
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...