ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบัวปากท่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
31
23
54
3
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
52
54
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
77
160
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...