ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
59
54
113
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
7
10
17
1
รวมมัธยมต้น
29
25
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
100
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...