ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
50
46
96
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
31
20
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
77
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...