ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
57
55
112
4
อบ.3
63
71
134
4
รวม อบ.
120
126
246
8
ป.1
77
60
137
4
ป.2
72
49
121
4
ป.3
57
61
118
4
ป.4
64
55
119
4
ป.5
82
49
131
4
ป.6
70
53
123
4
รวมประถม
422
327
749
24
ม.1
59
44
103
3
ม.2
58
34
92
3
ม.3
36
30
66
2
รวมมัธยมต้น
153
108
261
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
695
561
1,256
40
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...