ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
9
28
1
อบ.3
11
16
27
1
รวม อบ.
30
25
55
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
18
17
35
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
90
76
166
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
101
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...