ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
16
28
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
24
28
52
2
ป.1
22
18
40
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
19
18
37
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
11
20
31
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
91
97
188
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
125
240
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...