ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
12
17
29
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
32
36
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
53
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...