ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางประแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
64
50
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
72
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...