ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางประแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
15
20
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
14
24
38
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
74
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...